تماس با ما


  دبیرستان غیردولتی قلم

  عالیشهر - فاز ۱ - خیابان پاسدار - دبیرستان غیردولتی قلم

  شماره تماس

  شماره تماس مدرسه: ۰۷۷۳۳۶۸۲۱۲۰
  شماره تماس مدیر مدرسه:
  سیدمحمد طاهرزاده
  ۰۹۱۹۳۵۷۳۵۷۶

  پست الکترونیکی

  info@ghalam-me.ir
  taherzadeh.110@gmail.com