نویسنده

سیدمحمد طاهرزاده

8 نوامبر · سیدمحمد طاهرزاده · بدون دیدگاه

سامانه اختصاصی امتحانات غیرحضوری نوبت اول سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ دبیرستان قلم عالیشهر

ادامه مطلب

7 نوامبر · سیدمحمد طاهرزاده · بدون دیدگاه

سامانه تخصصی امتحانات غیرحضوری دبیرستان قلم عالیشهر

ادامه مطلب

27 اکتبر · سیدمحمد طاهرزاده · بدون دیدگاه

سامانه امتحانات غیرحضوری دبیرستان قلم عالیشهر

ادامه مطلب

27 اکتبر · سیدمحمد طاهرزاده · بدون دیدگاه

سامانه اختصاصی امتحانات غیرحضوری دبیرستان غیر دولتی قلم نوبت اول سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰

ادامه مطلب

26 اکتبر · سیدمحمد طاهرزاده · بدون دیدگاه

سامانه اختصاصی امتحانات غیرحضوری دبیرستان قلم عالیشهر

ادامه مطلب

26 اکتبر · سیدمحمد طاهرزاده · بدون دیدگاه

سامانه اختصاصی امتحانات غیرحضوری دبیرستان غیردولتی قلم عالیشهر

ادامه مطلب

25 اکتبر · سیدمحمد طاهرزاده · بدون دیدگاه

سامانه اختصاصی امتحانات غیرحضوری دبیرستان غیردولتی قلم عالیشهر

ادامه مطلب

9 سپتامبر · سیدمحمد طاهرزاده · بدون دیدگاه

آغاز سال تحصیلی مبارک باد

ادامه مطلب