درباره ما

هر رویدادی زائیـده انگیزه است

مدارس امروز مکانهایی باید باشند که شهروندان آینده بتوانند در آن زندگی کرده و برای آینده ای بهتر و شاد وسالم آماده شوند.
این آمادگی حیاتی طبیعتا مستلزم تمرین ، تجربه ، سلامت و نشاط است و شایسته ترین سازمان برای این فرآیند بعد از خانواده محیط مدرسه است. مدرسه ای که مدیر و معلمانش با کمک اولیاء این نسل را به خوبی بشناسند و برای آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان این زایش نو تربیت شده باشند و فلسفه ی تربیتی زمان و مکان این نسل را به خوبی بشناسند و آموزش ها را مطابق با روحیات آنها ارائه کنند . مسائل و مفاهیم تربیتی را به خوبی بفهمند و مورد تحلیل و انتقاد قرار دهند . با ذهنی پویا و باز با مسائل برخورد کنند .
ما زمانی آموزش خود را پیشرفته تلقی خواهیم کرد که به تمامی اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنیم .
بخشی تز برنامه ها و اهداف مورد نظر خود را ذیلا جهت اطلاع و آگاهی عزیزان اعلام میکنیم :
✔️ ارائه تقویم اجرایی یکساله به والدین (شامل: برنامه جلسات ، آزمون­ها ، اردوها ، فعالیت­های آموزشی و پرورشی ، جشن­ها ، مسابقات ، مراسم­ات ، برنامه ملاقات و …).
✔️ آموزش همراه با تجربه ، تفریح و ایجاد انگیزه با راهبرد کاربردی و کارگاهی نمودن دروس با تکیه بر آموزش خلاق
✔️ آموزش توأم با فکر و پژوهش و ایجاد فرصتهای بهینه برای یادگیری و همچنین فراتر از کتب درسی
✔️ تلاش جهت برقراری ارتباط صحیح بین معلمان ، دانش آموزان و والدین
✔️ عادت دادن دانش آموزان به رعایت قانون
✔️ آمادگی برای امتحانات ورودی به مدارس خاص
✔️ ایجاد محیط مناسب از نظر روانی و جسمانی برای همه دانش ­آموزان تا در آن جا احساس امنیت نمایند در غیر این صورت نمی­توانیم انتظار داشته باشیم که آموزش و یادگیری موثر اتفاق بیافتد

موسس دبیرستان غیردولتی قلم عالیشهر

محسن زنده بودی